Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Ίππειος Λέσβου

Το Ίππειος Λέσβου είναι το μεγαλύτερο χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του δήμου Λέσβου με 847 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Η παλαιότερη χρονολογία για την ύπαρξή του μαρτυρείται το 1567. Είναι χτισμένο σε μια από τις ευφορότερες πεδιάδες του νησιού γεμάτη από περιβόλια με ελιές, με κηπευτικά, και κάθε λογής οπωροφόρα. Παλαιότερα καλλιεργούνταν σιτηρά, βαμβάκι, καπνά και μάλιστα φημιζόταν για την άριστη παραγωγή σύκων τα οποία και εξήγαγε. Η ποιότητα του εδάφους σε συνδυασμό με τον πλούσιο και σε μικρό βάθος υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής δίνουν ώθηση στην καλλιέργεια των προϊόντων αυτών και αποτελούν βασική απασχόληση των κατοίκων. Άλλωστε λίγο πριν την είσοδο του χωριού, στην περιοχή “Ύδατα” όπου πήγαζαν άφθονα νερά από την αρχαιότητα, βρίσκεται σήμερα το κυριότερο αντλιοστάσιο ύδρευσης του Δήμου Μυτιλήνης.

Αρ.απόφασης 3/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Αρ.απόφασης 3/2014
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ              ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ                          Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2015.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Στο Ίππειος σήμερα την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κοινοτικό Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 17-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας  διάταξης:    «Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2015»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Προκόπης Σινάνης, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:

Παρόντες: 2                                                                              Απόντες: 1

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ              ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ                                  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
                                                                                                            
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι της Τ.Κ Ιππείου κ. Στέλιος Ζουριδάκης και κα Βαρβάρα Κουρέλλη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι  : «σύμφωνα με το αριθ. 54283/15.07.2013 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου κ. Βουνάτσου, , θα πρέπει μέχρι 25 Ιουλίου να καταθέσουμε τις προτάσεις του τεχνικού προγράμματος της Κοινότητας μας για να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου για το έτος 2015.

Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ,όπως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 266 του Ν. 3852/2010,  το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα των έργων της κοινότητας μας, ώστε να συντάξουμε επιμέρους προϋπολογισμό και θα πρέπει για άλλη μια φορά να καταγράψουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας χωρίς οικονομική πρόβλεψη ένταξης τους στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου, κατά το έτος 2015, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του οικισμού καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας αλλά και των φορέων που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνεδρίαση.»

Τα προτεινόμενα έργα για το έτος 2015 από τον Πρόεδρο της Τ.Κ Ιππείου,  είναι τα ακόλουθα :

Α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Διαμόρφωση πλατείας Ιππείου προϋπολογισμού 395.000€ (ΟΣΑΠΥ – ΕΣΠΑ)
     εγκεκριμένη μελέτη

2. Ανέγερση νέου Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου ΕΣΠΑ (ολοκληρώνεται η μελέτη)

3. Διαμόρφωση χώρων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ιππείου προϋπολογισμού 393.000€ (Κ.Α.Π  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)

4. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Συκούντας προϋπολογισμού 500.000€ (ΕΣΠΑ – ΟΠΑΑΧ) εγκεκριμένη μελέτη

5. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Κεραμειών και κατασκευή ποδηλατοδρόμου  επί του αναχώματος Ευεργέτουλα (ολοκληρωμένη μελέτη στο στάδιο των αδειοδοτήσεων)


Β) ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ

1) Επισκευή αλεξικέραυνου στο κωδωνοστάσιο του Αγ. Προκοπίου ΠΟΣΟ 4000€

2) Αποκατάσταση βατότητας αγροτικής οδοποιίας και κατασκευή τεχνικών σε σημεία των αγροτικών δρόμων της περιφέρειας Ιππείου 12.000,00€

3) Αγορά οικοπέδου και παλαιού τζαμιού στο κεντρικό χώρο στάθμευσης Ιππείου ΠΟΣΟ 20.000,00€

4) Περίφραξη Νότιας πλευράς αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ιππείου ΠΟΣΟ 10.000,00€Γ) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (που προέρχονται από την Τ.Κ ΙΠΠΕΙΟΥ ενοίκια, έσοδα κοιμητηρίου, τέλη άρδευσης))

•    Επισκευή χώρων υγιεινής στο Δημοτικό σχολείο Ιππείου ΠΟΣΟ 3.000€

•    Επισκευή κοιμητηρίου Ιππείου ΠΟΣΟ 4.000€

•    Επισκευή δικτύου άρδευσης  ΠΟΣΟ 5000€

Επιπλέον ο πρόεδρος της Τ. Κ Ιππείου κ. Προκόπης Σινάνης προτείνει τη σύνταξη των παρακάτω μελετών από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λέσβου :


•    Εκπόνηση μελέτης για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
•   
Εκπόνηση μελέτης Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης για κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος»
•   
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
•   
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
•   
Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
•   
Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
•   
Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
•   
Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
•   
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης επισκευής των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων.
•   
Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου,

                                        
                                           Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α


Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου έτους 2015, ενταχθούν τα παραπάνω έργα και οι προτάσεις για εκπόνηση μελετών, ως η εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.


Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας               Τα Μέλη


Υ π ο γ ρ α φ έ ς                                                                                                                         Πιστό απόσπασμα


                                                                                                             
O Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.                   Προκόπης Σινάνης

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Αρ. απόφασης 2/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   2/2014               ΘΕΜΑ: Αποδοχή εκτέλεσης εργασιών δακτοκτονίας
          
                                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα 6-2-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 τα μέλη του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ιππείου της Δ.Ε. Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου,συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από την 3-2-2014 πρόσκληση του προέδρου της Τ.Κ. Ιππείου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Αποδοχή εκτέλεσης εργασιών δακτοκτονίας.
          
                 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:

Παρόντες 2                                                                                                         Απόντες 1
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό έθεσε υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’αριθμ 560\2014 έγγραφο της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λέσβου και είπε ότι η Τοπική Κοινότητα Ιππείου πρέπει να προβεί στη λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου για το έτος 2014 και προτείνε: Την ένταξή της Τ.Κ. Ιππείου στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2014 και την αποδοχή της εισφοράς δακοκτονίας υπό την προϋπόθεση να ξεκινήσει έγκαιρα (αρχές καλοκαιριού) ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός.

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου μετά από διαλογική συζήτηση:
                                              
                                                      Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α

Την ένταξή της Τ.Κ. Ιππείου στο πρόγραμμα δακοκτονίας 2014 και την αποδοχή της εισφοράς δακοκτονίας υπό την προϋπόθεση να ξεκινήσει έγκαιρα (αρχές καλοκαιριού) ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός.

  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.
                                                                                       ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Αριθ. Απόφασης: 1/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                    Α Π Ο Σ Π Α Σ ΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                          ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ. 1
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ       ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ                                                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ
 Αριθ. Απόφασης: 1/2014                                                                            

                        ΘΕΜΑ : Πρόταση για την επίλυση
                                                                                προβλημάτων υδροδότησης της
                                                                                        της Τ. Κ. Ιππείου

Στο Ίππειος σήμερα στις 15  Ιανουαρίου 2014  συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την από 9 Ιανουαρίου πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, το Τοπικό Συμβούλιο αυτής.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο -3- τριών μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ
   ΑΠΑΝΤΕΣ                                                      

Κατά το 1o θέμα  ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος ανέφερε πως παρουσιάζονται συχνά προβλήματα στην υδροδότηση του χωριού απόρροια των βλαβών στο αντλιοστάσιο του <<Ριζοβουνίου>>. Πρόσθεσε δε επειδή δεν επαρκεί το νερό των πηγών για να υδροδοτηθεί  πλήρως η Τ.Κ. Ιππείου όταν παρίσταται ανάγκη , να υπάρξει η δυνατότητα ένωσης  του δικτύου  του Ιππείου με αυτό της Συκούντας (Καριώνα) ή εναλλακτικά με το κεντρικό αντλιοστάσιο της Μυτιλήνης στην περιοχή  <<Ύδατα>>.

       Το Συμβούλιο της Τ.Κ. Ιππείου αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα, συμφωνεί ομόφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και 

                                    Α  π ο  φ α σ ί ζ ε ι

    Την υποβολή σχετικής πρότασης για το θέμα αυτό στη ΔΕΥΑΛ.


             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
           Προκόπης Σινάνης                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ

           Παναγιώτης Ιατρου
                                                           
                                                                                       Γεώργιος Ρουγκέλλης

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Αρ. απόφασης 8/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αρ. απόφασης 8/2013
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                                            ΘΕΜΑ: Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ                                                                          Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2014.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

                                                                    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Στο Ίππειος σήμερα την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κοινοτικό Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 12-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας  διάταξης:    «Προτάσεις για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου, έτους 2014»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Προκόπης Σινάνης, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:

Παρόντες: 2                                                                              Απόντες: 1
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ                                  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
                                                                                                            
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από το Δημοτικό Σχολείο Ιππείου, το Περιφερειακό Ιατρείο Ιππείου, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ιππείου, τον Αθλητικό Σύλλογο Αστέρα Ιππείου,  καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι  : «σύμφωνα με το αριθ. 65957/13.08.2013 έγγραφο του Δημάρχου Λέσβου κ. Βουνάτσου, , θα πρέπει μέχρι 23 Σεπτεμβρίου να καταθέσουμε τις προτάσεις του τεχνικού προγράμματος της Κοινότητας μας για να συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λέσβου για το έτος 2014.

Δυστυχώς για άλλη μια χρονιά δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ,όπως όφειλε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 266 του Ν. 3852/2010,  το οικονομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το πρόγραμμα των έργων της κοινότητας μας, ώστε να συντάξουμε επιμέρους προϋπολογισμό και θα πρέπει για άλλη μια φορά να καταγράψουμε και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας χωρίς οικονομική πρόβλεψη ένταξης τους στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και εν όψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβο θα πρέπει να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα έργα που θα εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου, κατά το έτος 2014, αφού λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του οικισμού καθώς επίσης και τα αιτιολογημένα αιτήματα των δημοτών μας αλλά και των φορέων που εκπροσωπούνται στη σημερινή συνεδρίαση.»

Τα προτεινόμενα έργα για το έτος 2014, από τον Πρόεδρο της Τ.Κ Ιππείου,  είναι τα ακόλουθα :

Α) ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Διαμόρφωση πλατείας Ιππείου προϋπολογισμού 395.000€ (ΟΣΑΠΥ – ΕΣΠΑ)
     εγκεκριμένη μελέτη

2. Ανέγερση νέου Περιφερειακού Ιατρείου Ιππείου (ολοκληρώνεται εντός του επόμενου διμήνου η μελέτη και η διαδικασία των αδειοδοτήσεων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου).

3. Διαμόρφωση χώρων και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ιππείου προϋπολογισμού 393.000€ (Κ.Α.Π  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου)

4. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Συκούντας προϋπολογισμού 500.000€ (ΕΣΠΑ – ΟΠΑΑΧ) εγκεκριμένη μελέτη

5. Εκτέλεση έργων πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις Ιππείου – Κεραμειών και κατασκευή ποδηλατοδρόμου  επί του αναχώματος Ευεργέτουλα (ολοκληρωμένη μελέτη στο στάδιο των αδειοδοτήσεων)


Β) ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΑΤΑ

1) Ασφαλτόστρωση –διαγράμμιση Πάρκιγκ ΠΟΣΟ 15.000,00€

2) Αγορά οικοπέδου και παλαιού τζαμιού στο κεντρικό χώρο στάθμευσης Ιππείου ΠΟΣΟ 20.000,00€

3)Τσιμεντόστρωση και κατασκευή τεχνικών σε σημεία των αγροτικών δρόμων της περιφέρειας Ιππείου ΠΟΣΟ 10.000,00€

4) Περίφραξη Νότιας πλευράς αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Ιππείου ΠΟΣΟ 10.000,00€Γ) ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (που προέρχονται από την Τ.Κ ΙΠΠΕΙΟΥ)

•    Επισκευή χώρων υγιεινής στο Δημοτικό σχολείο Ιππείου ΠΟΣΟ 3.000€

•    Επισκευή κοιμητηρίου Ιππείου ΠΟΣΟ 4.000€

•    Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας  ΠΟΣΟ 4000€

Επιπλέον ο πρόεδρος της Τ. Κ Ιππείου κ. Προκόπης Σινάνης προτείνει τη σύνταξη των παρακάτω μελετών από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λέσβου :


•    Εκπόνηση μελέτης για επισκευή –αξιοποίηση κτιρίου Χ#Λεονταρή.
•   
Εκπόνηση μελέτης Μελέτη επέκτασης αιθουσών Δημ. Σχολείου Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης για κατασκευή ταρτάν στο γήπεδο μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης ηλεκτροφωτισμού κεντρικής αγοράς Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης ασφαλτόστρωσης παρακαμπτήριου δρόμου «Καβαλάδος»
•   
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ποδηλατικής διαδρομής στη δημοτική οδό Ιππείου-Ντιπίου.
•   
Εκπόνηση μελέτης δημιουργίας μικρού φράγματος στο Χείμαρρο Ευεργέτουλα (περιοχή Ένθρονο) με σκοπό την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
•   
Εκπόνηση μελέτης για έργα διευθέτησης του χείμαρρου Ευεργέτουλα στην περιοχή Μυλέλια για την προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης.
•   
Εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης καλωδίων στην κεντρική αγορά Ιππείου
•   
Εκπόνηση μελέτης πλακόστρωσης της πλατείας Αγίου Προκοπίου καθώς και οδών που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική Αγορά προς την ως άνω πλατεία.
•   
Εκπόνηση μελέτης έργων αντιστήριξης πλατείας Αγ. Χαραλάμπους καθώς και διαμόρφωση θέσεων θέας εντός αυτής.
•   
Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παραδοσιακών βρυσών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.
•   
Εκπόνηση μελέτης επισκευής των κρασπεδόρειθρων του δρόμου της Κεντρικής αγοράς του χωριού που έχουν καταστραφεί καθώς επίσης και για την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των πεζοδρομίων.
•   
Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου του Βιοτόπου «Κόλπος Γέρας -Έλος Ντίπι, -Ορεινός Όγκος Ολύμπου», χαρακτηρισμένου ως περιοχή NATURA, με ΚΩΔΙΚΟ: GR 4110005 έκτασης 854.000 στρεμμάτων και ίδρυση Φορέα Διαχείρισης της προαναφερθείσας περιοχής , όπως προβλέπει και ο Ν. 2742/1999 περί χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψιν του τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου,

                                        
                                           Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α


Προτείνει όπως στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λέσβου έτους 2014, ενταχθούν τα παραπάνω έργα και οι προτάσεις για εκπόνηση μελετών, ως η εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.


Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας               Τα Μέλη


Υ π ο γ ρ α φ έ ς                                                                                                                         Πιστό απόσπασμα

                                                                                                             Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.                   Προκόπης Σινάνη

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

Αρ. απόφασης 7/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   7/2013             
 ΘΕΜΑ: Πρόταση Τ.Κ. Ιππείου για επιχορήγηση του   Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου για τη  Διοργάνωση της Γιορτής του Σύκου.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 25 Ιουλίου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22.7.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι «στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον Πολιτιστικό Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’ έχει ζητηθεί η ενεργός συμμετοχή της Τοπικής μας Κοινότητας σε μια καινοτόμο εκδήλωση με την ονομασία ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΥ που θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.
         Σκοπός της εκδήλωσης, είναι η ώθηση νέων συμπολιτών μας σε μια εναλλακτική μορφή καλλιέργειας –πέραν της ελιάς-  η οποία μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην περιοχή μας». Σημείωσε δε, «πως στα πλαίσια του Λεσβιακού καλοκαιριού δεν έχει προγραμματιστεί καμία εκδήλωση στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου αλλά και γενικά στον τ. Δήμο Ευεργέτουλα».
Για τους παραπάνω λόγους πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’  με το ποσό των 1000€ για την κάλυψη μέρους των δαπανών της εκδήλωσης και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α
 Α.  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα στο Δήμο Λέσβου για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιππείου ‘’Ο Άγιος Προκόπιος’’  με το ποσό των 1000€ για την κάλυψη μέρους των δαπανών της 1ης Γιορτής Σύκου.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ
                                                                                    

Αρ. απόφασης 6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
                     Αρ. απόφασης   6/2013             
 ΘΕΜΑ: Εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου  κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ Ιππείου.
                                                          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
        Στο  Ίππειος  σήμερα την 25 Ιουλίου του έτους  2013, ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19.30, τα μέλη του Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας  Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο  Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 22.7.2013 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Τοπικού  Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης
         Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες                                                   Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι «Για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια ανέγερσης νέου Περιφερειακού Ιατρείου βάσει της μελέτης που απέστειλε η ΔΕΠΑΝΟΜ , στο οικόπεδο που βρίσκεται στο Ίππειος και παραχώρησε η κα Καρρέ στον τ. Δήμο Ευεργέτουλα για το σκοπό αυτό, απαιτείται σύμφωνα με αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου η εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  της εν λόγω περιοχής».

Για τους παραπάνω λόγους πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για την άμεση εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  της εν λόγω περιοχής και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
    Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου
                                          Αποφασίζει    ο μ ό φ ω ν α
 Α.  Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου να απευθύνει αίτημα προς την Τεχνική Υπηρεσία και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου για την άμεση εκπόνηση μελέτης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων  στον περιβάλλοντα χώρο του παραχωρηθέντος οικοπέδου, ώστε να καταστεί το οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο.
  
   Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου                                Τα Μέλη
                                Υ π ο γ ρ α φ έ ς
    Πιστό απόσπασμα
             
 Ο Πρόεδρος της  Τοπικής Κοινότητας
                                                                                                                         Ιππείου.

           ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ