Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Αρ. απόφασης 3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 3/2012 ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για τον αιφνίδιο θάνατο του
Ιωάννη Λίβανου, (πρώην Αντιδη-
μάρχου, Δημ. Συμβούλου Ευεργέτου-
λα και Κοιν. Συμβούλου πρώην
Κοινότητας Ιππείου)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, τα μέλη του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 30-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ Κανένας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος είπε ότι πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο του Ιωάννη Λίβανου, ο οποίος υπήρξε Αντιδήμαρχος, Δημ. Σύμβουλος πρώην Δήμου Ευεργέτουλα και Κοιν. Σύμβουλος καθώς και Αντιπρόεδρος πρώην Κοινότητας Ιππείου.
Επίσης, ο Ιωάννης Λίβανος υπήρξε καταξιωμένο μέλος της εκπαιδευτικής και αυτοδιοικητικής κοινότητας, με εγνωσμένο κύρος, αδιαμφισβήτητο ήθος, ταυτόχρονα δε έντιμος, δίκαιος, αξιοπρεπής, σεμνός, προσηνής, αγαπητός Δάσκαλος σε όλους τους μαθητές του και όχι μόνο. Υπήρξε άριστος καθηγητής, ακούραστος αυτοδιοικητικός με πλουσιότατο έργο στην ευρύτερη περιοχή του Ευεργέτουλα, το οποίο αφήνει ως παρακαταθήκη, αλλά παράλληλα υπήρξε και εξαίρετος άνθρωπος. Τίμησε και κόσμησε τις θέσεις και τα αξιώματα που κατά καιρούς ο λαός της Λέσβου του εμπιστεύθηκε. Η απώλειά του αφήνει μια απέραντη θλίψη και ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Εκ μέρους όλης τοπικής μας κοινωνίας εκφράζουμε τη βαθύτατη οδύνη μας, για το θάνατό του και τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς την άξια και αγαπημένη του οικογένεια.

Ας είναι η μνήμη του αιώνια και ζωντανή ανάμεσά μας!».

Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας ΙππείουΑποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
• Να εκπροσωπηθεί η Τοπική Κοινότητα Ιππείου από τον Πρόεδρο της στην εξόδιο ακολουθία.
• Να κατατεθεί εκ μέρους της Τοπικής Κοινότητας χρηματικό ποσό υπέρ του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Ιππείου.
• Να εκφρασθούν τα βαθιά συλλυπητήρια της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου και να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα, στην οικογένειά του.
• Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στον ιστότοπο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.

Μετά την σύνταξη το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου