Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 4]2011 ΘΕΜΑ: Συζήτηση και κατάθεση
πρότασης για τα αδέσποτα ζώα
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης είχε προσκληθεί και ο. κ. Τέρπανδρος Παπαθεοδώρου, ως εκπρόσωπος της «Κιβωτού», ο οποίος παρευρισκόταν στη συνεδρίαση για το θέμα αυτό.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και ειδικότερα στο άρθρο 7 του Ν. 3170/03 που αναφέρει ότι αρμόδιοι για την περισυλλογή των ζώων είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στη διαδικασία περισυλλογής των ζώων, τον τρόπο κ.λ.π. και έδωσε τον λόγο στον κ. Τ. Παπαθεοδώρου ο οποίος με τη σειρά του ανέλυσε το θέμα και έδωσε στοιχεία για τα αδέσποτα ζώα του Νησιού, τις δυνατότητες της Κιβωτού, τις ενδεδειγμένες λύσεις κ.α.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο Ιππείου

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α.Να γίνει περισυλλογή, εμβολιασμός και στείρωση των αδέσποτων ζώων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, τους καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν. 3170/03 και σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Κιβωτός» να γίνουν προσπάθειες για την υιοθέτηση τους μέσω του διαδικτύου.
Β. Να υποβληθεί πρόταση για να λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή καταγραφής περιστατικών στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ। Συμβουλίου Τα Μέλη Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου