Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 10/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για
ονοματοθεσία του Γυμνασίου-
Λυκείου Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι τελευταία η Τοπική Κοινότητα μας έχασε έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές και αγωνιστές της, τον Ευστράτιο Αδαμαντόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος Κοινότητας Ιππείου για δέκα (10) συνεχή έτη και ως Κοινοτικός Σύμβουλος επί 16 και πλέον έτη, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αυταπάρνηση το χωριό και τους συντοπίτες του, σε καιρούς δύσκολους και συνθήκες αντίξοες.
Επί σειρά ετών, έδινε καθημερινά τη μάχη αναδεικνύοντας τα προβλήματα της τόπου του και αναζητώντας λύσεις πάντα με γνώμονα το κοινό συμφέρον.
Η μεγάλη του αγάπη για το Ίππειος, αποτυπώνεται με την πληθώρα σπουδαίων και σημαντικών έργων υποδομής που άφησε πίσω του, όπως η ίδρυση και ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου της περιοχής, η υδροδότηση του χωριού από την γεώτρηση «Ριζοβούνι», η ανέγερση του Περιφ. Ιατρείου και του Κοιν. Καταστήματος, η ανέγερση τουριστ. Καταλυμάτων στο Πάρκο Ιππείου και πολλά άλλα.
Ο Ευστράτιος Αδαμαντόπουλος, απετέλεσε μια εμβληματική προσωπικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα παραμένει για όλους μας πρότυπο ανθρώπου, που αγωνίστηκε με ανιδιοτέλεια, για να υπηρετήσει αξίες προσφοράς για το συνάνθρωπο και την ιδιαίτερη πατρίδα του.
Το όραμα του και η εν γένει δραστηριότητα του θα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους και ο θάνατος του μας λυπεί όλους και κάλεσε το Δ.Σ. ως ελάχιστο φόρο τιμής να προταθεί η ονοματοθεσία του Γυμνασίου – Λυκείου Ιππείου, για την ίδρυση του οποίου αγωνίστηκε, με το ονοματεπώνυμο του και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς η ονοματοθεσία του Γυμνασίου-Λυκείου με το ονοματεπώνυμο του Ευστρατίου Αδαμαντόπουλου, ως ελάχιστος φόρος τιμής.


Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου