Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 10/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για
ονοματοθεσία του Γυμνασίου-
Λυκείου Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι τελευταία η Τοπική Κοινότητα μας έχασε έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές και αγωνιστές της, τον Ευστράτιο Αδαμαντόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος Κοινότητας Ιππείου για δέκα (10) συνεχή έτη και ως Κοινοτικός Σύμβουλος επί 16 και πλέον έτη, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αυταπάρνηση το χωριό και τους συντοπίτες του, σε καιρούς δύσκολους και συνθήκες αντίξοες.
Επί σειρά ετών, έδινε καθημερινά τη μάχη αναδεικνύοντας τα προβλήματα της τόπου του και αναζητώντας λύσεις πάντα με γνώμονα το κοινό συμφέρον.
Η μεγάλη του αγάπη για το Ίππειος, αποτυπώνεται με την πληθώρα σπουδαίων και σημαντικών έργων υποδομής που άφησε πίσω του, όπως η ίδρυση και ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου της περιοχής, η υδροδότηση του χωριού από την γεώτρηση «Ριζοβούνι», η ανέγερση του Περιφ. Ιατρείου και του Κοιν. Καταστήματος, η ανέγερση τουριστ. Καταλυμάτων στο Πάρκο Ιππείου και πολλά άλλα.
Ο Ευστράτιος Αδαμαντόπουλος, απετέλεσε μια εμβληματική προσωπικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα παραμένει για όλους μας πρότυπο ανθρώπου, που αγωνίστηκε με ανιδιοτέλεια, για να υπηρετήσει αξίες προσφοράς για το συνάνθρωπο και την ιδιαίτερη πατρίδα του.
Το όραμα του και η εν γένει δραστηριότητα του θα αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους και ο θάνατος του μας λυπεί όλους και κάλεσε το Δ.Σ. ως ελάχιστο φόρο τιμής να προταθεί η ονοματοθεσία του Γυμνασίου – Λυκείου Ιππείου, για την ίδρυση του οποίου αγωνίστηκε, με το ονοματεπώνυμο του και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς η ονοματοθεσία του Γυμνασίου-Λυκείου με το ονοματεπώνυμο του Ευστρατίου Αδαμαντόπουλου, ως ελάχιστος φόρος τιμής.


Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 9/2011 ΘΕΜΑ: Αίτημα για διάθεση
χωματουργικών μηχανημάτων
και αδρανών υλικών για την
αποκατάσταση ζημιών στο
αγροτικό οδικό δίκτυο.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι λόγω των βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου το αγροτικό οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και σε μερικά σημεία του έχει καταστεί απροσπέλαστο για τα διερχόμενα αγροτικά οχήματα και πρότεινε να ζητηθεί η διάθεση χωμ. μηχανημάτων και αδρανών υλικών για την άμεση αποκατάσταση του στο ορεινό αγροτικό οδικό δίκτυο και στο μεν πεδινό (κάμπος Ιππείου) όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α। Να ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς (Δήμο Λέσβου και Περιφέρεια) η διάθεση χωμ। μηχανημάτων και η προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 8/2011 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τις
εκδηλώσεις της Εθνικής
Εορτής της 25ης Μαρτίου και
αίτημα κάλυψης των
δαπανών από το Δ. Λέσβου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι όπως γνωρίζετε κατά τις εορτές της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου στην Τοπική Κοινότητα μας γίνονται διάφορες εκδηλώσεις (κατάθεση στεφάνων, παρέλαση σχολικών Τμημάτων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου με ηχητική κάλυψη, παράθεση αναψυκτικών και καφέδων στους Εκπαιδευτικούς, διανομή εδεσμάτων στους μαθητές κ.λ.π.) για τα οποία απαιτείται δαπάνη και πρότεινε να υποβληθεί αίτημα προς το Δήμο Λέσβου για την κάλυψη τους και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να ζητηθεί από τον Δήμο Λέσβου η κάλυψη της δαπάνης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 7/2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για την
αποκατάσταση των ζημιών
και τη βελτίωση των όρων
ασφαλείας των Οργάνων των
Παιδικών Χαρών.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι θεωρώ απαραίτητο λόγω της κακής κατάστασης ορισμένων Οργάνων των δύο (2) Παιδικών Χαρών που διαθέτουμε στην Τοπική Κοινότητα μας και επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών που χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς θα πρέπει να ζητήσουμε την επισκευή τους όπου είναι απαραίτητο ή την αντικατάσταση τους και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να ζητηθεί η καταγραφή των φθορών που έχουν προκληθεί στα υφιστάμενα Όργανα των Παιδικών Χαρών και να ληφθεί μέριμνα από τον Δήμο Λέσβου για την επισκευή ή αντικατάσταση τους.


Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 6]2011 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον
καθορισμό κοινόχρηστων χώρων
για την τοποθέτηση κάδων
αποκομιδής απορριμμάτων και
πρόταση για προμήθεια κάδων
υλικών ανακύκλωσης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι πρέπει με απόφαση μας να καθορίσουμε τους κοιν. Χώρους τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων καθώς επίσης και να απευθύνουμε αίτημα προς την Εταιρεία Ανακύκλωσης για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να συγκροτηθεί Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του Δ.Σ της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου καθώς και τους Δημ . Συμβούλους κ. Προκόπιο Γυμνάγο και Κων/νο Ψαρρόπουλο για τον καθορισμό των κοιν. χώρων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων και να απευθύνει αίτημα προς την Εταιρεία Ανακύκλωσης για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών στην Τοπική Κοινότητα Ιππείου.


Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 5]2011 ΘΕΜΑ: Aίτημα για διάθεση
εξειδικευμένου προσωπικού
για καθαρισμό της
δεξαμενής ύδρευσης της Τοπικής
Κοινότητας Ιππείου.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αυτό είπε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για καθαρισμό της δεξαμενής ύδρευσης Ιππείου καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιας υγείας και πρότεινε να γίνει πρόταση προς τη ΔΕΥΑΜ για διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού για τον καθαρισμό της και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου, έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να γίνει αίτημα προς τη ΔΕΥΑΜ για την διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού για τον καθαρισμό της δεξαμενής ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 4]2011 ΘΕΜΑ: Συζήτηση και κατάθεση
πρότασης για τα αδέσποτα ζώα
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 20η Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 16-02-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος της Δημ. Ενότητας Ευεργέτουλα κ. Γεώργιος Βουνάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Προκόπιος Γυμνάγος και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Επίσης είχε προσκληθεί και ο. κ. Τέρπανδρος Παπαθεοδώρου, ως εκπρόσωπος της «Κιβωτού», ο οποίος παρευρισκόταν στη συνεδρίαση για το θέμα αυτό.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και ειδικότερα στο άρθρο 7 του Ν. 3170/03 που αναφέρει ότι αρμόδιοι για την περισυλλογή των ζώων είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες, στη διαδικασία περισυλλογής των ζώων, τον τρόπο κ.λ.π. και έδωσε τον λόγο στον κ. Τ. Παπαθεοδώρου ο οποίος με τη σειρά του ανέλυσε το θέμα και έδωσε στοιχεία για τα αδέσποτα ζώα του Νησιού, τις δυνατότητες της Κιβωτού, τις ενδεδειγμένες λύσεις κ.α.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπικό Συμβούλιο Ιππείου

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α.Να γίνει περισυλλογή, εμβολιασμός και στείρωση των αδέσποτων ζώων της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου, τους καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν. 3170/03 και σε συνεργασία με τον Σύλλογο «Κιβωτός» να γίνουν προσπάθειες για την υιοθέτηση τους μέσω του διαδικτύου.
Β. Να υποβληθεί πρόταση για να λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή καταγραφής περιστατικών στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ। Συμβουλίου Τα Μέλη Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

Αρ. απόφασης 3]2011 ΘΕΜΑ: Ενημέρωση και συζήτηση θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν την Τοπική Κοινότητα Ιππείου-Πρόταση για την ισχύ της απαγόρευσης στάθμευσης στον Κεντρικό δρόμο του χωριού μας.
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 30η Iανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 24-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έγινε ενημέρωση των Συμβούλων για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Κοινότητα, τα θέματα που έχουν τεθεί και τα σχετικά έγγραφα που έχουν αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς.
Στη συνέχεια έγινε διαλογική συζήτηση, όπου τέθηκαν και αναφέρθηκαν θέματα που αφορούσαν την καθαριότητα των κοιν. Χώρων, την διέλευση βαρέων οχημάτων από τον οικισμό Ιππείου, τα αυτοκίνητα και μηχανάκια που υπάρχουν εγκαταλειμμένα στους δρόμους, την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και τέλος την ισχύ των απαγορευτικών πινακίδων για τα αυτοκίνητα που σταθμεύουν στην κεντρική αγορά από τον υποσταθμό ΔΕΗ Αλαμανέλλη μέχρι και το ζαχαροπλαστείο Σαμαρά.και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου , ύστερα από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Α. Να γίνει έγγραφο στους αρμόδιους φορείς (Αστυνομία-Δήμο κ.λ.π.) για την ισχύ των απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στον κεντρικό δρόμο του χωριού (από ζαχαροπλαστείο Σαμαρά μέχρι και τον υποσταθμό ΔΕΗ Αλαμανέλλη) καθώς και την απαγόρευση διέλευσης των βαρέων οχημάτων (άνω των 10 ΤΟΝ) από τον οικισμό του χωριού.
Β. Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να απομακρυνθούν τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα και μηχανάκια από τους δρόμους του χωριού.
Γ. Να γίνει συντήρηση όπου απαιτείται των ηλεκτρ. Πινάκων- μηχανημάτων και φρεατίων άρδευσης, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών του αρδευτικού δικτύου καθώς επίσης και την ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο της λειτουργίας της υπηρεσίας άρδευσης.


Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη
Υ π ο γ ρ α φ έ ς

Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ
Αρ. απόφασης 2]2011 ΘΕΜΑ: Ανάθεση
γραμματειακής Υποστήριξης
της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 30η Iανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 24-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε την ανάθεση της γραμματειακής υποστήριξης στον υπάλληλο του Δήμου κ. Ευστράτιο Χρυσάφη, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο χωριό μας και έχει υπηρετήσει ως γραμματέας στην τότε Κοινότητα Ιππείου από το έτος 1987 μέχρι το έτος 1998 και έκτοτε μέχρι το έτος 2010 είχε αναλάβει την γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Δ. Ιππείου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου , ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Προτείνει την ανάθεση την γραμματειακής υποστήριξης της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στον υπάλληλο του Δήμου Λέσβου κ. Ευστράτιο Χρυσάφη.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη

Υ π ο γ ρ α φ έ ς

Πιστό απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΠΠΕΙΟΥ

Αρ. απόφασης 1]2011 ΘΕΜΑ: Πρόταση για παραχώρηση βιβλίων της Κοινοτικής βιβλιοθήκης Ιππείου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Στο Ίππειος σήμερα την 30η Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Γραφείο Ιππείου, ύστερα από την αριθ. Δ.Υ. 24-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της Τοπικής . Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών, ήταν:
Παρόντες Απόντες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΚΕΛΛΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ευστράτιος Χρυσάφης για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε την παραχώρηση των βιβλίων που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του Γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιππείου «Άγιος Προκόπιος».
Τα βιβλία αυτά είχαν προμηθευτεί από την τότε Κοινότητα Ιππείου , κατά το έτος 1981 και είναι βιβλία διαφόρων θεμάτων (ιστορικά, λογοτεχνικά, διηγήματα κ.λ.π. και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Τοπ. Συμβούλιο Ιππείου , ύστερα από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α
Προτείνει την παραχώρηση των βιβλίων που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Άγιο Προκόπιο Ιππείου», αφού προηγουμένως καταγραφούν και παραδοθούν με πρωτόκολλο παραλαβής και με την ρητή υποχρέωση σε περίπτωση μη λειτουργίας του Συλλόγου, αυτεπάγγελτα αυτά να επιστρέφονται στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου.

Ο Πρόεδρος του Τοπ. Συμβουλίου Τα Μέλη


Υ π ο γ ρ α φ έ ς
Πιστό απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Ιππείου.


ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ